“The Goldilocks Work Principle brings a new, needed initiative”

Course leader presentation: Andreas Holterman, Leon Straker and Svend Erik Mathiassen Better Health by Work – the Goldilocks principle, 3rd – 5th of May 2022, Online course Andreas Holtermann, you are, together with Leon Straker and Svend Erik Mathiassen the course leaders for our course on “Better health by work”. What is your background? I have … Continued

Rapport: The Future of Work in the Nordic countries

  Idag publiceras slutrapporten som är ett resultatet av fyra års forskning med 30 forskare från åtta nordiska universitet.  Uppdraget har varit att förstå vilka strukturella förändringar som väntar nordiskt arbetsliv som en följd av digitaliseringen, klimatkrisen, en åldrande befolkning och globaliseringen.  Läs rapporten HÄR Läs mer om forskningsprojektet HÄR

Nordiska ministerrådet söker en direktör till Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet

Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet (NIVA) är en institution under Nordiska ministerrådet, vars främsta uppgift är att erbjuda och arrangera forskningsbaserad utbildning inom arbetsmiljöområdet. NIVA är lokaliserat i Helsingfors och har fyra heltidsanställda. Nordiska ministerrådet söker nu en direktör till NIVA som kan skapa relevans och mervärde för de nordiska ländernas samarbete, genom att … Continued

New report on Working hours, health, well-being and participation in working life

New report: The characteristics and flexibility of working hours are changing rapidly in all the Nordic countries. Working hours are becoming more boundaryless among the higher socioeconomic groups, whereas every fifth employee still works shifts. Nordic countries share similar working life structures and bases for working hour regulations. The overall aim of the NordForsk-funded ‘Working … Continued

Enad front mot arbetsmarknadskriminalitet i byggsektorn

Norden har ett gemensamt intresse av att motverka arbetsmarknadskriminalitet i byggsektorn. Att inrätta nationella företagsregister är en av flera åtgärder som Nordisk grön vänster nu föreslår. Registren bör göras tillgängliga för privata och offentliga uppdragsgivare i hela Norden för att kunna sortera bort oseriösa företag. På förslag av partigruppen Nordisk grön vänster ska Nordiska rådets … Continued

Nordisk forskning om sexuella trakasserier presenteras i ny rapport

Forskning Nordisk forskning om sexuella trakasserier presenteras i ny rapport Sexuella trakasserier i arbetslivet är ett stort samhällsproblem i Norden. Det visade inte minst de många metoo-uppropen under hösten 2017. Nu har nordisk kunskap om ämnet för första gången sammanställts i rapporten Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk forskningsöversikt. Rapporten redogör för aktuell kunskap om … Continued