Nordiska ministerrådet söker en direktör till Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet

Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet (NIVA) är en institution under Nordiska ministerrådet, vars främsta uppgift är att erbjuda och arrangera forskningsbaserad utbildning inom arbetsmiljöområdet. NIVA är lokaliserat i Helsingfors och har fyra heltidsanställda.

Nordiska ministerrådet söker nu en direktör till NIVA som kan skapa relevans och mervärde för de nordiska ländernas samarbete, genom att vidareutveckla NIVA som en professionell arrangör av kurser och seminarier baserade på aktuell forskning, som motsvarar experters och forskares behov av utbildning i arbetshälsa, arbetsmiljö och säkerhet.

Till denna tjänst söker vi dig som kan leda organisationen, och verka i ett team på fyra personer, där du även förväntas utföra vissa handläggande uppgifter samt ansvara för NIVA:s administration och ekonomi. Förutom att samarbeta med Nordiska ministerrådets sekretariat, dess ämbetsmannakommittéer och andra nordiska institutioner, kommer du också att samarbeta med de andra nordiska institutionerna i Helsingforssamt ha nära kontakt med bl.a. nationella myndigheter och experter. Du ska också facilitera arbetet i NIVA:s styrelse och referensgrupp. Tjänsten innebär resor, främst inom Norden.

Som direktör rapporterar du direkt till Nordiska ministerrådets Generalsekreterare. Du har personalansvar samt juridiskt och ekonomiskt ansvar för NIVA:s verksamhet, som styrs av institutionens stadgar, strategiska mandat och det årliga regleringsbrevet från Nordiska ministerrådets General­sekreterare.

Vi söker dig som har:

  • relevant akademisk utbildning, där forskarutbildning är en merit
  • dokumenterad chefserfarenhet där erfarenhet från politiskt styrda organisationer är en merit
  • dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete och ekonomistyrning
  • förmåga att leda, inspirera och engagera medarbetare
  • intresse för arbetsmiljöfrågor, forskning och utbildning
  • förmåga att bygga nätverk och relationer med andra nordiska institutioner och andra relevanta intressenter i Norden och internationellt
  • god muntlig och skriftlig formulerings/kommunikationsförmåga på ett av de skandinaviska språken (danska, norska eller svenska) och på engelska. En god förståelse av alla skandinaviska språk är ett krav. Kunskaper i finska är meriterande.

Vad vi kan erbjuda
Vi erbjuder ett utvecklande arbete i en organisation som ingår i en stort nordisk miljö. Tjänsten innebär en tidsbegränsad anställning på högst åtta år. Om du är statsanställd i ett av de nordiska länderna har du rätt till tjänstledighet för att arbeta för en samnordisk institution.

Mer information på www.norden.org.

Sista ansökningsdag är 15 januari 2021. Din ansökan och ditt namn behandlas konfidentiellt om du begär det. Referenser och dokumentation lämnar du vid senare tillfälle.

Tillträde sker senast den 1 april 2021 eller snarast möjligt därefter.

Mer information om tjänsten
Om du vill veta mer om tjänsten eller anställningsvillkoren kan du kontakta hr@norden.org.

Läs mer och ansök HÄR

Categories:

NIVA News