Enad front mot arbetsmarknadskriminalitet i byggsektorn

Norden har ett gemensamt intresse av att motverka arbetsmarknadskriminalitet i byggsektorn. Att inrätta nationella företagsregister är en av flera åtgärder som Nordisk grön vänster nu föreslår. Registren bör göras tillgängliga för privata och offentliga uppdragsgivare i hela Norden för att kunna sortera bort oseriösa företag.

På förslag av partigruppen Nordisk grön vänster ska Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling i Norden arbeta för att få de nordiska regeringarna att ta ett tydligare grepp om arbetsmarknadskriminalitet i byggsektorn.

Fackföreningarna i Sverige, Danmark och Norge har genom nordiskt samarbete avslöjat social dumpning och dålig arbetsmiljö i byggsektorn. Deras insats har bland annat avslöjat penningtvätt, människohandel, skatte- och avgiftsbrott och seriekonkurser.

Läs mer på norden.org

Categories:

NIVA News