Nordiska ministerrådet söker en direktör till Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet

Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet (NIVA) är en institution under Nordiska ministerrådet, vars främsta uppgift är att erbjuda och arrangera forskningsbaserad utbildning inom arbetsmiljöområdet. NIVA är lokaliserat i Helsingfors och har fyra heltidsanställda. Nordiska ministerrådet söker nu en direktör till NIVA som kan skapa relevans och mervärde för de nordiska ländernas samarbete, genom att … Continued

New report on Working hours, health, well-being and participation in working life

New report: The characteristics and flexibility of working hours are changing rapidly in all the Nordic countries. Working hours are becoming more boundaryless among the higher socioeconomic groups, whereas every fifth employee still works shifts. Nordic countries share similar working life structures and bases for working hour regulations. The overall aim of the NordForsk-funded ‘Working … Continued

Occupational chemical exposures and cardiovascular disease

New criteria document from the Nordic Expert Group Occupational chemical exposures and cardiovascular disease Article related to the NIVA course on Chemical Exposure and Cardiovascular Disease, 27th – 29th of April 2021 at Soria Moria Hotel, Oslo, Norway The main task of the Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals (NEG) is … Continued

Enad front mot arbetsmarknadskriminalitet i byggsektorn

Norden har ett gemensamt intresse av att motverka arbetsmarknadskriminalitet i byggsektorn. Att inrätta nationella företagsregister är en av flera åtgärder som Nordisk grön vänster nu föreslår. Registren bör göras tillgängliga för privata och offentliga uppdragsgivare i hela Norden för att kunna sortera bort oseriösa företag. På förslag av partigruppen Nordisk grön vänster ska Nordiska rådets … Continued

Nordisk forskning om sexuella trakasserier presenteras i ny rapport

Forskning Nordisk forskning om sexuella trakasserier presenteras i ny rapport Sexuella trakasserier i arbetslivet är ett stort samhällsproblem i Norden. Det visade inte minst de många metoo-uppropen under hösten 2017. Nu har nordisk kunskap om ämnet för första gången sammanställts i rapporten Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk forskningsöversikt. Rapporten redogör för aktuell kunskap om … Continued

NIVA’s response to COVID-19

NIVA’s response to COVID-19 Earlier this week The World Health Organization deemed coronavirus, which causes the disease COVID-19, a global pandemic and confirmed cases have grown exponentially in many countries. Experts expect confirmed cases to grow in the Nordics as well. The virus has infected hundreds of thousands of people worldwide. To help slow the … Continued