Arbetsliv och flyktingar på politiska festivaler

I år deltar Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet återigen på de politiska festivalerna i Norden, där Poul Nielsons nya analys av den nordiska arbetsmarknaden “Arbetsliv i Norden” kommer att debatteras. Flyktingsituationen sätter naturligtvis också i hög grad sin prägel på debatterna på Folkemötet, Almedalsveckan, SuomiAreena, Arendalsveckan och Folkemötet i Reykjavik. SIK håller för första gången i år också ett Folkemöte på Grönland.

Nordens Tält på Folkemötet på Bornholm 16 –19 juni

Det är en bred uppsättning ämnen som kommer att diskuteras under de 12 debatterna och evenemangen i Nordens Tält, som exempelvis ”Kommer den nordiska modellen att slopas?”, då Poul Nielson debatterar sin nya analys med Henrik Dam Kristensen, Nordiska rådets president, och representanter från arbetstagar- och arbetsgivarsidan.

Qassimiuaarneq2016 28–30 juni i Nuuk

För första gången i år bjuder SIK in till Folkemöte och folkfest – Qassimiuaarneq. SIK har tagit initiativ till att skapa det här evenemanget med anledning av arbetarrörelsens 60-årsjubileum för att fira demokrati, gemenskap och folk.

Nordens dag i Almedalen den 4 juli

Kommer det nordiska samarbetet att överleva flyktingkrisen? Lyssna på arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i debatt med den nordiska samarbetsministern Anne Berner. Och hur ser försvarsminister Peter Hultqvist på Rysslands ökade militära närvaro runt Östersjön? Det är några av de frågor som ställs på Nordens dag under Almedalsveckan i sommar.

Norden2016 på SuomiAreena i Björneborg den 11–15 juli

Finland är ordförandeland för Nordiska ministerrådet och den finska samarbetsministern Anne Berner deltar i debatten om Poul Nielsons rapport tillsammans med författaren och Anne Abrahamsson, president för Ungdomens Nordiska råd samt Magnus Gissler, generalsekreterare för Nordens fackliga samorganisation.

Arendalsveckan 15–20 augusti i Arendal

I år kommer det återigen att finnas en nordisk monter i “Politisk gate” hela veckan. Poul Nielson kommer också till Arendal och deltar i debatten “Hur kan nordiskt samarbete främja en ökad sysselsättning och en lägre arbetslöshet i Norge?” tillsammans med bland annat Nordiska rådets president Henrik Dam Kristensen.

Folkemötet i Reykjavik 2–3 september

Den första politiska festivalen på Island förra året var en stor succé och upprepas därför i år, med föreningen Almannaheill som huvudarrangör, men Nordens Hus i Reykjavik kommer att vara en central medarrangör.

 

Mer info här

Categories:

NIVA News