Nordiska ministerrådet söker en direktör till Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet

Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet (NIVA) är en institution under Nordiska ministerrådet, vars främsta uppgift är att erbjuda och arrangera forskningsbaserad utbildning inom arbetsmiljöområdet. NIVA är lokaliserat i Helsingfors och har fyra heltidsanställda. Nordiska ministerrådet söker nu en direktör till NIVA som kan skapa relevans och mervärde för de nordiska ländernas samarbete, genom att … Continued