The future of frontline workers is being created today!

In today’s digitalized world, we are increasingly served through the internet and mobile applications, without seeing the frontline employee. In simple procedures such as purchasing insurance, or opening a bank account, these applications are pleasant and time-saving for the customer, writes Eveliina Saari, a specialist researcher at FIOH. Frontline employees disappearing? From the point of … Continued

Finland är ordförandeland i Nordiska ministerrådet 2016

Finland fungerar som ordförandeland inom Nordiska ministerrådet under år 2016. Finlands regering har som sin målsättning att under ordförandeskapsåret aktivt arbeta för att öka intresset för det nordiska samarbetet i Finland och i Norden, också inom civilsamhället och näringslivet. Statsminister Juha Sipilä presenterade de centrala punkterna i det finska ordförandeskapsprogrammet i samband med Nordiska rådets … Continued