Finland är ordförandeland i Nordiska ministerrådet 2016

Finland fungerar som ordförandeland inom Nordiska ministerrådet under år 2016. Finlands regering har som sin målsättning att under ordförandeskapsåret aktivt arbeta för att öka intresset för det nordiska samarbetet i Finland och i Norden, också inom civilsamhället och näringslivet. Statsminister Juha Sipilä presenterade de centrala punkterna i det finska ordförandeskapsprogrammet i samband med Nordiska rådets session i Reykjavik den 27 oktober. Huvudteman för det finländska ordförandeskapet är vatten, natur och människor.

– Just nu är det nordiska sammanhanget viktigare än någonsin för oss. Samarbetet bygger på gemensamma värderingar och styrkor, och vi vill uppnå gemensam nordisk nytta, för medborgarna, för medlemsländerna och för det nordiska näringslivet, betonade statsminister Sipilä.

Han lyfte också fram det politiska samarbetet för att avskaffa gränshinder, underlätta den fria rörligheten och därmed sysselsättningsmöjligheterna i Norden som ett viktigt fokusområde för samarbetet.

Statsminister Sipilä betonade samtidigt betydelsen av att det nordiska samarbetet ständigt förnyar sig, för att på sikt ännu bättre kunna fungera som språngbräda för internationell handel, investeringar och innovationer. Ett prioriterat område under det finska ordförandeskapet är digitaliseringen, där utveckling går snabbt, och påverkar de flesta samhällsområden.

– De nordiska ländernas förutsättningar att bli föregångare på digitaliseringsområdet  är mycket goda, sade Juha Sipilä. Bland annat smarta elnät, bioekonomi, cleantech, intelligent trafik, samt digitalisering av hälsovården är områden där samarbetsmöjligheterna är utmärkta.

Det finska ordförandeskapsprogrammet betonar också betydelsen av att bevara de nordiska välfärdsstaterna. De nordiska länderna har genom åren lyckats skapa välfärd och effektivitet genom att kombinera hög kompetensnivå, likabehandling och jämställdhet mellan könen.

Den globala flyktingkrisen som pågår innebär en stor utmaning för Norden. Dess lösning påverkas av bland annat av ett fördjupat säkerhetspolitiskt samarbete och ett tätt samarbete kring klimatfrågor.

Under 2015 är det Danmark som sköter ordförandeskapet inom Nordiska ministerrådet. Finland tar över vid årsskiftet.

Läs hela det finska ordförandeskapsprogrammet här.

Categories:

NIVA News