“Heia Danmark”

Board 9

The Secretary General’s blog

norden.org/the-secretary-generals-blog

Blogginnlegg 08/01/2015

1. januar overtok Danmark stafettpinnen fra Island som formannskap for Nordisk ministerråd. Danmark skal frem til neste årsskifte lede det nordiske samarbeidet og vil som formannskap være med til å sette dagsordenen 2015.

Med formannskapsprogrammet ”Vekst, velferd og verdier” har Danmark satt fokus på temaer som treffer kjernen av hva som opptar de fleste nordiske borgere.

Her kan du lese det nye danske formannskapsprogrammet.

Etter år hvor den økonomiske krisen har påvirket mange nordiske familier med arbeidsløshet og nedskjæring i velferden er det nå i alle de nordiske landene et sterkt fokus på hvordan vi sikrer fortsatt vekst i en globalisert verden.

Jeg mener Danmark gjør det helt riktig når det fokuseres på disse temaene i det nordiske fellesskapet. For på bakgrunn av en felles historie, den geografiske nærheten og verdi- og språkfellesskapet har vi i Norden en unik mulighet til å styrke hverandre, lære av hverandre, og sammen finne nye løsninger.

Formannskapsprogrammet fokuserer på en rekke konkrete problemstillinger som har direkte betydninger for nordiske borgere. For eksempel utvikling av helsetjenester, bekjempelse av arbeidsløshet blant unge, og fremme bærekraftig nordisk mote- og tekstilproduksjon.

Samtidig skal Norden snakke med en tydeligere stemme internasjonalt, mot land og regioner som i stigende grad søker inspirasjon og kunnskap om våre styrkeposisjoner. Vesentlige internasjonale diskusjoner får mye oppmerksomhet, bl.a. Arktis og arbeidet med en global klimaavtale, områder hvor Norden spiller en viktig rolle. Men også mykere temaer innen nordisk kultur appellerer stort til målgrupper utenfor Norden. Samlet er vi ikke bare mer slagkraftige politisk og økonomisk, men samlet kan vi også bedre bidra til utvikling i verden, og i møte med verden kan vi også selv utvikle oss.

Det nordiske samarbeidet er inne i en viktig utvikling. Vi reformerer og fornyer for å sikre at vi får mest mulig ut av samarbeidet. Vårt mål er å sikre at samarbeidet også fremover skaper synlige og merkbare resultater for de nordiske borgere. Som generalsekretær for Nordisk Ministerråd er jeg svært glad for at det danske formannskapet har det som en klar prioritet å løfte dette reformarbeidet videre.

Der er med god grunn at vi heier på det danske formannskapet og det nordiske samarbeidet i 2015. utfordringene er der nok av. Men som samarbeidsministerne slo fast i deres visjonserklæring: Sammen er vi sterkere. Sammen finner vi bedre løsninger på felles utfordringer som vi står overfor.

Jeg ønsker alle et godt nyttår, og god vind til det danske formannskapet!

Categories:

Secretary General's Blog