Bærekraft er veien vi går

Board 9

The Secretary General’s blog

norden.org/the-secretary-generals-blog/

Blogginnlegg 03/02/2015

Et bærekraftig samfunn er ikke et fjernt mål som vår etterslekt kanskje når. Bærekraft må bli veien vi går.

Dersom vi ikke bremser den negative utviklingen verden er inne i, vil vi om 15 år ha behov for to planeter for å dekke vårt ressursbehov. Det sier seg selv at denne utviklingen ikke kan fortsette. Tiden er inne for å slutte å utelukkende tenke, ønske og ville- vi må også gjøre noe for å skape et mer bærekraftig samfunn.

Jeg tror at mange av oss har lyst til å bidra mer, men vi er usikre på hvordan vi kan bidra. Som generalsekretær i Nordisk ministerråd er jeg opptatt av å skape en plattform som gir inspirasjon og støtte, slik at de ansatte i organisasjonen opplever at de har noe å bidra med gjennom det arbeidet de gjør. Det skal bli enklere å gjøre ”bærekraft til veien vi går”. Vi har derfor laget enholdbarhetsportal, som tilbyr steg-for-steg prosesser, og enkle, konkrete verktøy til i hele organisasjonen; sekretariat, institusjoner, kontorer og samarbeidsorganer.

Portalen har fått navnet GRO. Det betyr vekst og utvikling, men er også valgt fordi den tidligere norske statsministeren Gro Harlem Brundtland var en av de første som gjennom FN-kommisjonen hun ledet, satte begrepet bærekraft på den globale dagsorden. Gro er et utmerket eksempel på nordisk lederskap i globale utfordringer, og hun ga med glede sitt samtykke til navnevalget.

Alle som kjenner Gro vet at det er en kvinne som ikke nøyer seg med å tenke, ønske og ville- hun gjør noe! Samtidig har navnet hennes en betydning som symboliserer det Nordisk ministerråd ønsker å oppnå med portalen; vekst.

Norden opprettet allerede på 90-tallet verdens første regionale strategi for bærekraft. Gode strategier er en nødvendighet for bærekraftig vekst, men strategier er til liten nytte med mindre de implementeres.

Det er også viktig å se de ulike strategiene i sammenheng, da bærekraft handler om mye mer enn økosystemer. Sosial og økonomisk bærekraftighet er vel så viktig, og denne portalen er et godt hjelpemiddel til å se sammenhengen, og dermed skape synergier mellom sektorer for å oppnå best mulig resultat.

Holdbarhetsportalen er et steg i retning av å implementere Nordisk ministerråds nåværende strategi «Et godt liv i et holdbart Norden» i praksis.  Vi håper at portalen vil få nye ideer, arbeidsmåter og bærekraftige politiske initiativ til å spire og GRO.

 

Categories:

Secretary General's Blog