Shaping the Future of Work in the Nordic Countries – the impact of technological development on work and skills

Shaping the Future of Work in the Nordic Countries

– the impact of technological
development on work and skills

15th – 16th of May 2018
The Central Post Office Building, Stockholm, Sweden

On 15-16 May 2018, a Nordic conference will be held in Stockholm on the theme “Shaping the Future of Work in the Nordic Countries – the impact of technological development on work and skills”. The conference is organized as part of Sweden’s Presidency of the Nordic Council of Ministers in 2018.

During the conference the emphasis will be on how technological development in terms of digitalization, robotization and automatization will affect the future of work as well as what consequences this will have on for example the demand and need for lifelong learning. Current research on the future of work will be presented at the conference as well as presentations on how Nordic governments, authorities, businesses and social partners prepare themselves for the changes.

The conference in Stockholm will be a part of a multiannual project that will focus on the future challenges in the labor market. Conferences have previously been held in Helsinki 2016 and in Oslo 2017. The final conference will be held in Reykjavik in April 2019. The conference reports that will be compiled will form a Nordic contribution to the ILO centenary in 2019.

Nordisk konferens om framtidens arbete med fokus på hur den teknologiska utvecklingen påverkar jobben och behov av kompetens

Den 15–16 maj 2018 anordnas en nordisk konferens i Stockholm om framtidens arbete med fokus på hur den teknologiska utvecklingen påverkar jobben och behoven av kompetens. Konferensen arrangeras som en del i Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2018.

Under konferensen blir det fokus på hur den teknologiska utvecklingen i form av digitalisering, robotisering och automatisering kommer att påverka framtidens arbetsmarknad samt vilka konsekvenser detta för med sig för efterfrågad kompetens och behov av livslångt lärande. Under konferensen kommer aktuell forskning om framtidens arbetsmarknad att lyftas fram samt redogörelser för hur nordiska regeringar, myndigheter, företag och arbetsmarknadens parter förbereder sig för framtidens arbetsmarknad.

Konferensen i Stockholm utgör en del i ett flerårigt projekt som kommer att fokusera på de framtida utmaningarna på arbetsmarknaden. Tidigare har konferenser på temat framtidens arbetsmarknad hållits i Helsingfors 2016 och i Oslo 2017. Den avslutande konferensen kommer att hållas i Reykjavik i april 2019. Konferensrapporterna som sammanställs kommer att utgöra ett nordiskt bidrag till ILO:s 100-årsjubielum år 2019.

Shaping the Future of Work in the Nordic Countries – the impact of technological development on work and skills 1
Shaping the Future of Work in the Nordic Countries – the impact of technological development on work and skills 2
Shaping the Future of Work in the Nordic Countries – the impact of technological development on work and skills 3

Sign up for our newsletter and be the first to hear about our new courses!


Other conferences

Nordic Labour Inspection Conference 2024

12th – 13th of November 2024
Online Conference
110 days to register
Online Conference