Shaping the Future of Work in the Nordic Countries – the impact of technological development on work and skills

On 15-16 May 2018, a Nordic conference will be held in Stockholm on the theme “Shaping the Future of Work in the Nordic Countries – the impact of technological development on work and skills”. The conference is organized as part of Sweden’s Presidency of the Nordic Council of Ministers in 2018.

During the conference the emphasis will be on how technological development in terms of digitalization, robotization and automatization will affect the future of work as well as what consequences this will have on for example the demand and need for lifelong learning. Current research on the future of work will be presented at the conference as well as presentations on how Nordic governments, authorities, businesses and social partners prepare themselves for the changes.

The conference in Stockholm will be a part of a multiannual project that will focus on the future challenges in the labor market. Conferences have previously been held in Helsinki 2016 and in Oslo 2017. The final conference will be held in Reykjavik in April 2019. The conference reports that will be compiled will form a Nordic contribution to the ILO centenary in 2019.

 

Nordisk konferens om framtidens arbete med fokus på hur den teknologiska utvecklingen påverkar jobben och behov av kompetens

Den 15–16 maj 2018 anordnas en nordisk konferens i Stockholm om framtidens arbete med fokus på hur den teknologiska utvecklingen påverkar jobben och behoven av kompetens. Konferensen arrangeras som en del i Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2018.

Under konferensen blir det fokus på hur den teknologiska utvecklingen i form av digitalisering, robotisering och automatisering kommer att påverka framtidens arbetsmarknad samt vilka konsekvenser detta för med sig för efterfrågad kompetens och behov av livslångt lärande. Under konferensen kommer aktuell forskning om framtidens arbetsmarknad att lyftas fram samt redogörelser för hur nordiska regeringar, myndigheter, företag och arbetsmarknadens parter förbereder sig för framtidens arbetsmarknad.

Konferensen i Stockholm utgör en del i ett flerårigt projekt som kommer att fokusera på de framtida utmaningarna på arbetsmarknaden. Tidigare har konferenser på temat framtidens arbetsmarknad hållits i Helsingfors 2016 och i Oslo 2017. Den avslutande konferensen kommer att hållas i Reykjavik i april 2019. Konferensrapporterna som sammanställs kommer att utgöra ett nordiskt bidrag till ILO:s 100-årsjubielum år 2019.

Shaping the Future of Work in the Nordic Countries – the impact of technological development on work and skills 1

 

Shaping the Future of Work in the Nordic Countries – the impact of technological development on work and skills 2

 

Shaping the Future of Work in the Nordic Countries – the impact of technological development on work and skills 3

Registration deadline

April 24th 2018

The event is full but you can still sign up for the waiting list

General information

Please find more information regarding the conference venue and accommodation below.

Conference venue

The conference will be held at the Central Post Office Building in Stockholm, Sweden (Mäster Samuelsgatan 70). Registration will be held at the entrance hall.

To find the most convenient route to the venue please use the Stockholm travel planner.

Accommodation

A block reservation for the accommodation between 15th and 16th of May 2018 at Scandic Klara (Slöjdgatan 7) and Scandic No 53 (Kungsgatan 53) in central Stockholm has been made. To book a room from the block kindly make the reservation directly at the hotel web page at www.scandichotels.se or by phone +46-8-517 517 00. Remember to mention the booking code BRKA150518 when booking the room (available until 3.4.2018).

The room price for a single standard room at Scandic Klara is SEK 1580 (approx. EUR 160), including breakfast, wifi and tax and at Scandic No 53 SEK 1850 (approx. EUR 188), including breakfast, wifi and tax.

The block reservation will be available until 3rd of April 2018.

Allmän information

Vänligen läs mer om konferenslokal och logi nedan.

Konferenslokal

Konferensen äger rum i Centralposthuset i Stockholm (Mäster Samuelsgatan 70). Registreringen sker vid entrén.

För att hitta den mest lämpliga rutten till konferenslokalen, vänligen använd Stockholms reseplanerare.

Logi

Ett antal rum har förbokats för konferensdeltagarna natten mellan den 15:e och 16:e maj 2018 på hotell Scandic Klara (Slöjdgatan 7) och Scandic No 53 (Kungsgatan 53) i centrala Stockholm. Vänligen boka ditt rum med bokningskoden BRKA150518 direkt från hotellet på deras nätsida www.scandichotels.se eller per telefon +46-8-517 517 00 (senast den 3.4.2018).

Priset för ett standard enkelrum på Scandic Klara är SEK 1580 (ca EUR 160) och inkluderar morgonmål, wifi och skatt och på Scandic No 53 SEK 1850 (ca EUR 188) och inkluderar morgonmål, wifi och skatt.

Vänligen boka ditt rum senast den 3 april 2018.

Contact person

Emelie Barbou des Places
E-mail: emelie.barbou-des-places@gov.se

For questions regarding registration, please contact:
Linda Vänskä
linda.vanska@niva.org

Kontaktuppgifter

Emelie Barbou des Places
E-post: emelie.barbou-des-places@regeringskansliet.se

För frågor gällande registreringen, vänligen kontakta:
Linda Vänskä
linda.vanska@niva.org

Conference venue

Central Post Office Building in Stockholm, Sweden

Konferenslokal

Centralposthuset i Stockholm, Sverige

Program

Conference program