Nordic Work Environment Conference 2020

The Nordic work environment authorities continue to have long-lasting collaborations between the countries. An important and reoccurring element of this cooperation is the Nordic Work Environment Conference, which is organised biennially on a rotating basis between the Nordic countries.

Denmark is hosting the 32nd conference in 2020 titled “Work inspection equipped for the future”.

 

Work inspection equipped for the future

The conference will focus on the following themes related to the future of work:

  • Social dumping, undeclared work and orderly conditions in the Nordics
  • Digital solutions/tools for inspection tailored to labour market developments and digital/technological developments
  • Increased use of data in communicating work environment focus areas from authorities to companies

 

Target group

The target group of the conference is representatives from the Nordic work environment authorities. Representatives from national research institutes with a focus on occupational health and safety are also warmly welcome.

 

Nordisk arbejdsmiljøkonference 2020

Nordens arbejdsmiljømyndigheder har et langvarigt samarbejde landene imellem. Et vigtigt og tilbagevendende indslag i samarbejdet er de nordiske arbejdsmiljøkonferencer, som organiseres hvert andet år med skiftevis værtskab mellem de nordiske lande.

Danmark er vært for den 32. konference i 2020 med titlen ”Det fremtidsparate arbejdstilsyn”.

 

Det fremtidsparate arbejdstilsyn

Konferencen fokuserer på de følgende emner relateret til fremtidens arbejdsmarked:

  • Social dumping, sort arbejde og ordnede forhold i Norden
  • Digitale løsninger/redskaber i tilsynsarbejdet som er tilpasset arbejdsmarkedets udvikling og den digitale/teknologiske udvikling
  • Øget brug af data til kommunikation om arbejdsmiljøfokusområder fra myndigheder til virksomheder

 

Målgruppe

Konferencens målgruppe er de nordiske arbejdsmiljømyndigheders repræsentanter. Repræsentanter fra de nationale forskningsinstitutter med fokus på arbejdsmiljø er også meget velkomne.

Nordic co-operation

Nordic co-operation is one of the world’s most extensive forms of regional collaboration, involving Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden, the Faroe Islands, Greenland, and Åland.

Nordic co-operation has firm traditions in politics, the economy and culture. It plays an important role in European and international collaboration, and aims at creating a strong Nordic community in a strong Europe.

Nordic co-operation seeks to safeguard Nordic and regional interests and principles in the global community. Shared Nordic values help the region solidify its position as one of the world’s most innovative and competitive.

 

Det nordiske samarbejde

Det nordiske samarbejde er en af verdens mest omfattende regionale samarbejdsformer. Samarbejdet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland.

Det nordiske samarbejde er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret, og er en vigtig medspiller i det europæiske og internationale samarbejde. Det nordiske fællesskab arbejder for et stærkt Norden i et stærkt Europa.

Det nordiske samarbejde ønsker at styrke nordiske og regionale interesser og værdier i en global omverden. Fælles værdier landene imellem er med til at styrke Nordens position som en af verdens mest innovative og konkurrencedygtige regioner.

Registration deadline

Registration opens in 2020.

General information

Please note that you will need a personal invitation from the Nordic Work Environment Authorities to participate in the conference. Your personal invitation includes a password needed when registering for the conference.

 

Venligst bemærk, at der kræves en personlig invitation fra de nordiske arbejdsmiljømyndigheder for at kunne deltage i konferencen. Den personlige invitation indeholder et kodeord, som bruges, når man registrerer sig til konferencen.

Contact person

If you have questions about practical arrangements, please contact:

Project Manager
Morten Jakobsen
NIVA
mobile: +358 40 126 3336
email: morten.jakobsen@niva.org

 

Kontaktperson

Ved spørgsmål om praktiske omstændigheder venligst kontakt:

Projektleder
Morten Jakobsen
NIVA
mobil: +358 40 126 3336
email: morten.jakobsen@niva.org