Work-related Mortality – Lessons Learned from the Nordic Countries

26th of April 2024
AFA Försäkring, Stockholm, Sweden
/ Online

Join us for a seminar focused on work-related mortality, where we’ll explore the challenges and practical solutions for prevention in the Nordic countries. We’ll also shed light on work-related injuries and diseases.

The seminar is organised in Swedish/Scandinavian languages.

Arbetsrelaterad dödlighet – lärdomar från de nordiska länderna

Den svenska ILO-kommittén arrangerar tillsammans med det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet ett seminarium med temat arbetsrelaterad dödlighet i samband med uppmärksammandet av Världsarbetsmiljödagen i april 2024.

Under seminariet blir det fokus på arbetsrelaterad dödlighet där utmaningar men också praktiska rekommendationer om hur vi i Norden kan förebygga detta kommer att diskuteras. Även arbetsrelaterade skador och sjukdomar kommer att vara i fokus.

  • Hur ser ett preventivt arbete ut?
  • Hur identifierar vi arbetsrelaterad dödlighet och hur hänförs dödlighet till olika arbetsmiljöexponeringar?
  • Vad säger forskningen om exempelvis organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer och för tidig dödlighet?
  • Vilka slutsatser kan dras från olika studier som undersöker både döden på och av jobbet?

Missade du seminariet? Passa på och ta del av inpelningen i efterhand.


Praktisk information

Seminariet hålls i huvudsak på svenska/skandinaviska språk och riktar sig till experter inom arbetsmiljö från de nordiska länderna, representanter från tillsynsmyndigheter, departement och arbetsmarknadens parter som är experter inom arbetsmiljö.

Seminariet är kostnadsfritt och ordnas som ett hybridevenemang där deltagarna har möjlighet att delta på distans via Quickchannel.

Det fysiska evenemanget ordnas på AFA Försäkring i Stockholm, Klara Södra kyrkogata 18. Antalet fysiska platser är begränsat. En enklare lunch serveras efter kl. 12.00.

Välkommen med!

Arrangemanget av Världsarbetsmiljödagen sker i samarbete med AFA Försäkring och NIVA.


Sign up for our newsletter and be the first to hear about our new courses!


Other conferences

Nordic Labour Inspection Conference 2024

12th – 13th of November 2024
Online Conference
118 days to register
Online Conference