Oslo 20220504 – nordisk ministermøte på den norske opera og ballett. Foto: Siri Øverland Eriksen

Oslo 20220504 – nordisk ministermøte på den norske opera og ballett. Foto: Siri Øverland Eriksen