demonstration574134

Reclaim-demonstration på Medborgarplatsen, Stockholm. 2004-12-11. Foto: Magnus Fröderberg